Projekty a reference - LFline
Přejít na: Jazyky | Obsah | Pravý sloupec | Hlavní menu | PatičkaLF Line.

Komunikujte s lehkostí, komunikujte s námi!

Medicínské a farmaceutické překlady a tlumočení
 • dokumenty ke klinickým studiím
 • propouštěcí a jiné lékařské zprávy
 • souhrny údajů o přípravku
 • příbalové informace
 • návody k obsluze přístrojů ve zdravotnictví
 • zdravotně právní problematika
 • dokumentace potřebná k registraci léčiv
 • odborné články pro širokou i odbornou veřejnost
 • brožury a letáky k léčivům a lékařským přístrojům
Překlady interních i externích marketingových materiálů
 • produktové listy
 • firemní brožury
 • prezentace
 • firemní a zákaznické časopisy
 • bulletiny
 • webové stránky
Překlady ekonomických a finančních dokumentů
 • rozvahy
 • daňové formuláře
 • účetní závěrky
 • zprávy pro investory
 • audity
 • výroční zprávy
Technické překlady
 • návody k použití
 • normy
 • technické zprávy
 • certifikáty
Překlady právních textů
 • smlouvy
 • zákony
 • směrnice
 • vyhlášky
 • rozsudky včetně ověření soudním překladatelem

Naším cílem je navázat a rozvíjet se zákazníky dlouhodobý vztah. Pracujeme pro velké české i zahraniční společnosti, střední či dynamické podniky i státní organizace.

———